header-image
Survepesu teenused

Kuumavee kõrgsurvepesu on efektiivseim survepesumetoodika, mis tagab maksimaalse tulemuse ka kõige tugevama mustuse korral. 

Kasutame oma töödes KÄRCHER Professional sarja kuumavee kõrgsurvepesureid, mille abil saame pakkuda survepesuteenuseid töörõhuga kuni 500 bar ning kuuma vett kuni 150 kraadi. 

Meie mobiilsed survepesu kaubikud on varustatud sisepõlemismootoritel töötavate kuumavee survepesuritega. Samuti on kaubikutes ka veemahutid, tänu millele saame töötada paikades, kus vett ega elektrit pole saadaval. 

Katuse pesu

Puhastame kõiki enimlevinuid katusematerjale:

Sõltuvalt katuse kaldest ning ligipääsetavusest teostame puhastustööd tõsteseadmetelt või alpinismimeetodeid kasutades.

Pakume oma klientidele täislahendust, mis hõlmab endas lisaks katusepindade puhastusele ka vihmaveerennide puhastust ning pesu. Samuti utiliseerime ka tekkinud jäätmed (katuselt ja vihmaveerennidest eraldunud sambla, oksad, lehed ja muu mustuse).

Fassaadi pesu

Kuumavee survepesu meetodil puhastame kõiki enimlevinud fassaadimaterjale:

Fassaadi pesu käigus eemaldame pindadelt olmemustuse, vetika, samblikud, graffitid, soolad ning roostesetted. Sõltuvalt fassaadimaterjalist ning mustuse tüübist valime sobiliku puhastusmatoodika, mis hõlmab endas puhastuskemikaalide valikut ning survepesurite seadistusi. 

Oleme aastate jooksul välja töötanud põhjaliku puhastusmetoodika, mis tagab pikaajalise puhastusefekti. Fassaadi puhastus ei pea olema iga-aastane tegevus, õigesti toimides säilib tulemus aastaid.

Piirdeaia / tugimüüride pesu

Kuumavee survepesu meetodil puhastame kõiki enimlevinud piirdeaedu ning tugimüüre:

Tänavakivi pesu

Kuumavee survepesu meetodil puhastame kõiki kivisillutiste/unikivi tüüpe.

Survepesutööde käigus peseme aastate jooksul määrdunud kivid ning kivivahed, eemaldades ebameeldiva mustuse, umbrohu ning sambla. 

Peale puhastustöid täidame kivivahed ka täitematerjaliga (kuivliiv või graniitsõelmed). Kivivahede täitmiseks kasutame spetsiaalset märgliivatusmasinat, mis täidab kivivahed tihedalt täitematerjaliga, ennetades kivide vajumist ning umbrohu teket tulevikus. 

Puhastustööde käigus tekkinud jäätmed (sammal, umbrohud ning pinnas) utiliseerime jäätmejaamas.

Terrassi pesu

Kuumavee survepesu meetodil puhastame kõiki enimlevinud terrassimaterjale:

Tööstuspindade pesu

Teostame tööstuspindade puhastustöid efektiivsel kuumavee survepesu meetodil. 

Puhastame kõikvõimalikke seadmeid, seadmete aluseid, raskesti ligipääsetavaid kohti, tõstuksi, fassaadi-, seina- ja põrandapindu.  

Omame pikaajalisi kogemusi ka klassikaliste suurpuhastuste teostamisel ning seeläbi suudame pakkuda komplekside täielikku puhastust laepindadest põrandateni välja. 

Töökodade pesu

Teostame puhastustöid ka töökodade sisepindadel. Kuumavee survepesutööde käigus peseme põhjalikult põranda- ja seinapinnad, tõstuksed, seadmete ääred ning alused. Töid teostame üldjuhul spetsiaalsete pinnapesuritega, mis tähendab, et puhastustöö toimub suletud süsteemis ja ei tekita pritsmeid. Seeläbi ei satu mustus ega pritsmed pindadele 

Paraku ei taga tavapärased hoolduskoristused ega suurpuhastused pindade põhjalikku puhtust. Tihtipeale jäävad tavameetoditega puhastades pindadele endiselt tõrksad plekid (õlid, rehvijäljed, jms). Samuti jäävad tähelepanuta raskesti ligipääsetavad alad (seinaääred, seadmete alused).

Kuumavee survepesu kombineerituna professionaalsete puhastuskemikaalidega tagab parima võimaliku tulemuse tõrksa mustuse eemaldamiseks. Pinnad saavad taas värske ning esindusliku välimuse. 

Graffiti eemaldus

Teostame graffitite eemaldustöid fassaadidelt, tugimüüridelt, monumentidelt ja muudelt pindadelt. 

Oleme oma töödes mobiilsed ning suudame graffitid eemaldada ka paikades, kus vesi ega elekter pole saadaval.